Διοίκηση Επιχειρήσεων - Βαγής Σαμαθρακής - Vagis Samathrakis
Βαγής Σαμαθρακής - Vagis Samathrakis